Szanowni Państwo,

Po raz dziewiętnasty mieliśmy przyjemność gościć Państwa na Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych,  na której spotykali się ludzie, którym bliska jest idea opieki hospicyjnej i na co dzień świadczą opiekę paliatywną i hospicyjną. Konferencja odbyła się w dniach 22-24 stycznia 2015r. w Częstochowie na Jasnej Górze.

Tematem przewodnim konferencji była

„Rodzina – pocieszenie dla chorego czy powód do zmartwień”.

Podczas rozważań nad aspektami obaw i trosk rodzin, szukając blasków i cieni w codzienności funkcjonowania pacjenta nieuleczalnie chorego i jego rodziny, znaleźliśmy istotne aspekty do zrozumienia problemów w rodzinie chorego oraz potrzebę otaczania wsparciem i profesjonalną opieką.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli:

  1. Arcybiskup Metropolita Częstochowski ks. dr Wacław Depo
  2. Starosta Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kwapisz
  3. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk
  4. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
  5. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr n. med. Maciej Hamankiewicz
  6. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta

Swoja obecnością zaszczycili nas Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia dr Beata Cholewka, Vice Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych mgr Teresa Kuziara, prezes Forum Hospicjów Polskich dr Jolanta Stokłosa, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy Artur Gawroński, Przewodniczący Śląskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakiewicz, Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie mgr Barbara Płaza.

Podczas konferencji referaty wygłosili i warsztaty poprowadzili eksperci i praktycy zaangażowani w ruchu hospicyjnym i opiece paliatywnej.  W konferencji wzięło udział 250 uczestników i niemal 40 prelegentów.

Poruszana tematyka dotyczyła aspektów medycznych, bólu i innych objawów towarzyszących chorobie, aspektów socjalnych, bioetycznych, psychologicznych i duchowych chorych i ich rodzin, dziecka w rodzinie z chorobą, form pomocy i wsparcia oraz komunikacji interpersonalnej.

Wykład inauguracyjny na temat Kat w domu, – czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie wygłosiła prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wykład programowy na temat Proces osierocenia: przebieg – możliwości pomocy wygłosiła prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej 
z Gdańska.

Podczas Konferencji prelegenci wygłosili referaty o następującej tematyce:

dr n. o zdr. Beata Cholewka - Nowe uprawnienia dla pielęgniarek i położnych, mgr Teresa Kuziara „Pielęgniarka w relacji pacjent-rodzina, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska - Dylematy w komunikacji werbalnej z rodziną chorego objętego specjalistyczną opieką paliatywną”, dr hab. n. med. Zbigniew Bohdan - O przebaczeniu”, ks. dr hab. Antoni Bartoszek - Znaczenie duchowego potencjału małżeństwa i rodziny w opiece nad osobą u kresu życia, ks. dr Tomasz Knop - Święty Jan Paweł II – Patron rodzin, mgr Krystyna Kochan - Budowanie relacji z bliskimi chorego w kontekście zgody na objęcie opieką i prawa do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, dr n. med. Aleksandra Ciałkowska – Rysz - Podstawowe zasady farmakoterapii bólu u chorych na nowotwory – wykorzystanie zaleceń w praktyce, dr n. med. Marcin Janecki - Bóle przebijające, mgr Marta Gawlik - Komunikacja zespołu terapeutycznego z pacjentem podstawą dobrego leczenia bólu nowotworowego, dr n. med. Mariola Kosowicz - Wybrane aspekty komunikacji w relacji z pacjentem i lekarzem, mgr Alina Juraszek-Basa - Rola pielęgniarki w leczeniu bólu nowotworowego, dr hab. n. med. Wojciech Leppert - Badanie rodzin i opiekunów pacjentów w ramach Międzynarodowego Projektu Zintegrowanej Oceny Technologii Zdrowotnych w opiece paliatywnej (Integrate – HTA), dr n. med. Marcin Janecki - Najczęstsze zaburzenia ze strony układu moczowo-płciowego – brzemię pacjenta i jego rodziny”, dr Jarosław Woroń - Przyczyny niepowodzeń w farmakoterapii bólu u chorego na nowotwór – czy możemy im zapobiegać, dr n. o zdr. Agata Panas - Rola opieki paliatywnej w onkologii dziecięcej, mgr Iwona Wojnowska-Rudnik - Pacjent - rodzina - zespół hospicyjny, mgr Marta Gawlik - Rodzina pacjenta - członkiem zespołu terapeutycznego. Jakość życia opiekunów domowych pacjentów chorych onkologicznie w Domowej Opiece Paliatywnej, mgr Piotr Deszcz "Rozwiązania w opiece nad pacjentem leżącym,  mec. Krzysztof Socha - Prawo spadkowe, mgr Bogusława Achimowicz - Leki i pożywienie – interakcje, mgr Marta Leszczyńska-Szypuła - Rola interwencji żywieniowej w opiece nad pacjentem onkologicznym.

Podczas Konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach na temat: Lęk w kontekście procesów poznawczych. Pomoc pacjentowi w zakresie planowania działania, Trudne przypadki czy trudności moje, Dziecko pacjenta u kresu życia – źródło nadziei czy powód do lęku, Sytuacje trudne, sporne, konfliktowe w relacjach pielęgniarka – bliscy chorego, możliwości zapobiegawcze, sposoby rozwiązania – analiza przypadku, Lęk, strach czy przyjaźń?, Odpady medyczne – obowiązki związane z wytwarzaniem odpadów medycznych w podmiocie leczniczym.

Pielęgniarki zrzeszone w Polskim Towarzystwie Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
w czwartek 22.01.2015 r. spotkały się na corocznym IX Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków PTPOP, podczas którego przyjęto sprawozdania roczne i podjęto stosowne uchwały. 

W sobotę 24 stycznia 2015r. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, pracownicy socjalni, kapelanie i wolontariusze uczestniczyli w Pielgrzymce Hospicjów Polskich. Mszę Świętą celebrował i słowo do uczestników skierował Arcybiskup dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski.

Mamy nadzieje, że atmosfera konferencji sprzyjała nawiązywaniu nowych kontaktów a bliskość Matki Boskiej Częstochowskiej napełniła nowymi siłami duchowymi i wzmocniła naszą motywację do dalszej realizacji idei hospicyjnej.

W imieniu organizatorów Konferencji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim prelegentom, przybyłym gościom i uczestnikom za osobisty udział oraz merytoryczny wkład w tworzenie niezwykłego charakteru konferencji.

mgr Izabela Kaptacz
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny paliatywnej w województwie śląskim i opolskim

mgr Anna Kaptacz
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej
Prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.